ORTOPEDIA

Więzadło krzyżowe przednie – jest to jedna ze struktur stabilizujących staw kolanowy ( obok więzadła krzyżowego tylnego, więzadła pobocznego bocznego, pobocznego przyśrodkowego oraz więzadła prostego rzepki ). Spośród wymienionych więzadło krzyżowe przednie ( w skrócie WKP ), jest strukturą anatomiczna najbardziej podatną szeroko pojętą patologię. Staw kolanowy psa z uwagi na swoją specyficzną budowę – wysoką wartość kąta nachylenia kości piszczelowej ( dalej zwane TPA ) w sposób szczególny „przeciąża” WKP czyniąc je podatnym na zmiany zwyrodnieniowe lub urazy mechaniczne. Choroba więzadła krzyżowego przedniego dotyczyć może  psa każdej rasy jest również jedną z powszechniejszych  przyczyn nagle pojawiającej się wyraźnej kulawizny kończyny miednicznej psów. Zazwyczaj kulawizna pojawia się po wysiłku ( bieg, nagłe poderwanie się do biegu ). Pies przyjmuje charakterystyczną postawę z delikatnym podpieraniem się na palcach chorej kończyny, chodząc wyraźnie kuleje. W badaniu klinicznym stwierdzamy obrzęk stawu kolanowego oraz przy całkowitym zerwaniu WKP dodatni wynik testu kompresyjnego i szufladowego.
Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny, tylko taka terapia jest w stanie przywrócić motorykę kończyny i zminimalizować progresję choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, która zaczyna postępować od momentu wystąpienia urazu / degeneracji więzadła.

W naszej przychodni stosujemy dwie główne grupy metod leczenia operacyjnego choroby więzadła krzyżowego przedniego. 
Są to: 
a)  Technika zewnątrz torebkowa z wykorzystaniem szwu bocznego. Jest to technika operacyjna polegająca na zastosowaniu implantu z materiału protetycznego zakotwiczonego za więzadłem trzeszczkowo-udowym oraz w otworze przeprowadzonym w guzowatości kości piszczelowej, przebieg implantu mniej więcej odpowiada przebiegowi naturalnego więzadła krzyżowego przedniego ( ale nie jest z nim zupełnie zgodny). Proteza zapobiega nadmiernemu przemieszczaniu się kości piszczelowej względem kości udowej co doprowadza do niestabilności stawu kolanowego a co za tym idzie kulawizny. Metoda nie spowalnia znacząco choroby zwyrodnieniowej stawu, daje natomiast szanse na względnie normalne funkcjonowanie psom nie biorącym czynnego udziału w sporcie. 

b) Metoda biomechaniczna – Osteotomia Poziomująca Kości Piszczelowej zwana dalej TPLO. 
Metoda występuje w dwóch głównych odmianach: TPLO radial cut i TPLO closeing wedge ( obydwie wykonywane w naszej przychodni ). 
Obydwie odmiany doprowadzają do zmniejszenia wartości kąta nachylenia kości piszczelowej do około 2-5 stopni. Takie wypoziomowanie TPA sprawia że staw kolanowy w trakcie chodzenia/ biegania przestaje być niestabilny – nie dochodzi do przemieszczania się kości piszczelowej względem kości udowej pomimo braku ciągłości więzadła krzyżowego przedniego. W obydwu odmianach metody TPLO wykonujemy cięcie kości piszczelowej ( tzw osteotomię ), różnią się one natomiast miejscem i sposobem cięcia kości.

Rycina 2. Strzałka czerwona pokazuje płaszczyznę cięcia kości w TPLO radial cut, niebieska pokazuje płaszczyznę cięcie kości w odmianie TPLO closeing wedge

 W odmianie radial cut wykonujemy okrężne cięcie a oddzielony fragment kostny rotujemy tak by zredukować wartość TPA następnie za pomocą płytki i śrub w systemie blokowanym zespalamy dwa fragmenty kostne. 

Rycina (3 ) przedstawia zdjęcie RTG stawu kolanowego przed zabiegiem TPLO, czerwona strzałka pokazuje linię zgodną z płaszczyzną nachylenia kości piszczelowej     

Rycina (4 ) przedstawia zdjęcie tego samego stawu kolanowego po TPLO, czerwona strzał a pokazuje linię zgodną z nachyleniem płaszczyzny kości piszczelowej.

W odmianie closeing wedge wykonujemy cięcie w kształcie klina, klin usuwamy a fragmenty kostne ponownie zespalamy po uprzednim ich ” złożeniu „. W obydwu przypadkach doprowadzamy do zmniejszenia wartości kata nachylenia kości piszczelowej co owocuje brakiem późniejszej kulawizny. Niezaprzeczalną zaletą  TPLO znaczne spowolnienie rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu i szansa na powrót kończyny do pełnej sprawności.

Rycina 5 RTG stawu kolanowego przed TPLO cw., czerwona strzałka wskazuje linię zgodną z płaszczyzna nachylenia kości piszczelowej.

Rycina 6 RTG stawu kolanowego po TPLO cw, czerwona strzałka wskazuje linię zgodną z płaszczyzną nachylenia kości piszczelowej, żółta strzałka wskazuje klin kostny który zostaje usunięty z kości piszczelowej