Search
Close this search box.

POBŁOCKI & MIAZGA

Chłoniaki u psów

Chłoniak jest najczęściej występującym nowotworem z układu krwiotwórczego i jednym z częściej występujących nowotworów u psów i kotów w ogóle. Możliwe są różne formy chłoniaka w zależności od lokalizacji anatomicznej zmian, obrazu histopatologicznego i immunofenotypu. U psów najczęściej występuje forma wieloogniskowa związana z powiększeniem wielu obwodowych węzłów chłonnych, rzadziej forma śródpiersiowa, pokarmowa, skórna, nerkowa, jeszcze […]