Search
Close this search box.

POBŁOCKI & MIAZGA

Chłoniaki u psów

Chłoniak jest najczęściej występującym nowotworem z układu krwiotwórczego i jednym z częściej występujących nowotworów u psów i kotów w ogóle.

Możliwe są różne formy chłoniaka w zależności od lokalizacji anatomicznej zmian, obrazu histopatologicznego i immunofenotypu. U psów najczęściej występuje forma wieloogniskowa związana z powiększeniem wielu obwodowych węzłów chłonnych, rzadziej forma śródpiersiowa, pokarmowa, skórna, nerkowa, jeszcze rzadziej nerwowa czy oczna. Poza powiększeniem węzłów chłonnych inne objawy to apatia, osłabienie apetytu, spadek masy ciała, anemia, czasem duszność. We wczesnej fazie choroby jedynym objawem bywa powiększenie węzłów chłonnych, które wykrywane jest przez opiekuna podczas zabawy lub przez lekarza weterynarii podczas rutynowego badania klinicznego.

Rozpoznanie choroby stawiamy najczęściej na podstawie biopsji cienkoigłowej i badania cytologicznego, rzadziej na podstawie badania histopatologicznego pobranego wycinka. Poza tym wykonujemy szereg niebolesnych dla pacjenta badań dodatkowych ( badanie krwi, moczu, badanie usg jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, rzadziej biopsja szpiku), które mają na celu określić stopień zaawansowania choroby i dobrać najbardziej właściwe dla danego przypadku leczenie.

Leczenie chłoniaka w zdecydowanej większości przypadków opiera się na złożonej wieloskładnikowej chemioterapii przeciwnowotworowej. Pomimo złego skojarzenia jakie budzi zazwyczaj słowo chemioterapia, w większości przypadków psy i koty tolerują takie leczenie bardzo dobrze i dzięki właściwie dobranej terapii udaje się osiągnąć poprawę komfortu i wydłużenie życia zwierzęcia. Ważne aby leczenie było dobrane odpowiednio do konkretnego typu chłoniaka ( chłoniak B – lub T- komórkowy) oraz stanu ogólnego pacjenta. W rzadkich przypadkach stosuje się leczenie chirurgiczne lub radioterapię.

Dzięki właściwie dobranemu leczeniu w większości przypadków udaje nam się osiągnąć całkowitą remisję choroby ( w przypadku chłoniaka najczęściej okresowe cofnięcie objawów chorobowych) i tym samym możliwe jest wstrzymanie dalszego leczenia. W większości przypadków z czasem niestety dochodzi do wznowy choroby i wprowadzana jest wówczas na nowo terapia przeciwnowotworowa (tak zwana terapia ratunkowa), która najczęściej pozwala ponownie osiągnąć remisję.

Rokowanie. W przypadku chłoniaka o średnim i wysokim stopniu złośliwości ( około 80% wszystkich chłoniaków) bez leczenia psy żyją średnio ok. 1-2 miesiące. Przy zastosowaniu leczenia onkologicznego udaje się wydłużyć życie psiego pacjenta średnio o ok. 12 miesięcy. W wielu przypadkach jest to o wiele więcej. Pomimo wielokrotnie znaczącego wydłużenia życia psa z chłoniakiem całkowite wyleczenie udaje się osiągnąć w około 10 % przypadków. Leczenie paliatywne z zastosowaniem jedynie leków sterydowych wydłuża czas przeżycia do 2-3 miesięcy. Ważne jest aby planując leczenie przeciwnowotworowe nie stosować przedtem leków sterydowych ponieważ zmniejszają one szanse na dobre efekty chemioterapii i długotrwałą remisję.

Pomimo często dramatycznego przebiegu i wysokiego stadium zaawansowania choroby bardzo często udaje nam się ją opanować, doprowadzając do całkowitej remisji chłoniaka i powrotu zwierzaka do zupełnie normalnego życia. Potwierdzeniem tego jest długa lista skutecznie leczonych na chłoniaka pacjentów naszej przychodni.